Mindfulness voor kinderen – De hand van Nijmegen Noord

Opgroeien en opvoeden Nijmegen Noord

Het Centrum voor Mindful Leven werkt samen met het preventie platform 0-12 jaar in Nijmegen Noord (samenwerkende partners in Noord en de Gemeente Nijmegen) en Bindkracht10 in het project ‘De Hand’ van Nijmegen Noord.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren in Nijmegen Noord op alle gezondheidsthema’s goed scoren behalve op mentale gezondheid. Een hoog percentage wordt verwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Kinderen en jongeren in Nijmegen Noord ervaren meer dan gemiddeld prestatiedruk, stress en faalangst.

Daarom is de ‘Hand voor mentale gezondheid’ ontwikkeld (zie hiernaast). Dit gaat over ‘Hoe beïnvloeden alledaagse keuzes je mentale gezondheid?’. De poster is geïnspireerd op de Finse aanpak van mentale gezondheid en gaat uit van de volgende principes:

 • Alle volwassenen hebben een rolmodel functie voor kinderen en jongeren.
 • Mentale gezondheidsvaardigheden kun je leren, ontwikkelen en versterken.

 • Dagelijkse aandacht voor de thema’s van de hand. Te weten het belang van:
  – dagelijks ritme, waarden en dagelijkse keuzes
  – slaap en rust
  – voeding en eetgewoonten
  – positieve contacten en praten over emoties
  – bewegen en mindfulness
  – creativiteit en plezier

 • Iedereen, bewoners en professionals, spreekt dezelfde taal.

Aanbod mindfulness in Nijmegen Noord

In de afgelopen 25 jaar is het effect van mindfulnesstrainingen bij volwassenen veelvuldig wetenschappelijk onderzocht. In het bijzonder de MBSR (mindfulness-based stress reduction) training. Mindfulness blijkt effectief te zijn voor het bevorderen van mentaal welbevinden van volwassenen met of zonder psychische en/of lichamelijke klachten.

Ook voor kinderen en jongeren zijn er mindfulnesstrainingen ontwikkeld, gebaseerd op de MBSR-training voor volwassenen. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er een verbetering te zien is in aandacht, blijdschap, zelfvertrouwen, zelfcontrole en vermindering van angst.

Mindfulness wordt ook steeds vaker ingezet bij het ouderschap en in het onderwijs. Het blijkt stress te verminderen en te helpen omgaan met het gedrag van kinderen.

Ons aanbod bestaat uit de trainingen:

 • Mindfulness voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

 • Mindfulness voor middelbare scholieren

 • Mindful ouderschap

 • Mindfulness voor docenten/leerkrachten

Aanbod Han Fortmann Centrum mindfulness

Mindfulness voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Kinderen zijn van nature aandachtig en zorgeloos. De grote stroom aan informatie (off- en online), de overtuiging dat ze alles heel goed moeten doen en weinig oplaadmomenten overdag, kunnen zorgen voor stress en piekeren.

De training ‘Aandacht werkt!’ voor kinderen is ontwikkeld door Eline Snel (bekend van het boek ‘Stilzitten als een kikker’), en is gebaseerd op de MBSR-training voor volwassenen.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 60 minuten. We doen verschillende aandachtsoefeningen, meditaties en eenvoudige yogaoefeningen. Na elke oefening wisselen we ervaringen uit. We oefenen aan de hand van verschillende thema’s, bijvoorbeeld aandacht voor de adem, luisteren naar je lijf, omgaan met gevoelens en gedachten, aardig zijn voor jezelf.

Na de training is het voor kinderen makkelijker om tot rust te komen, zich te concentreren, om te gaan met onprettige gevoelens, om te gaan met piekeren en zijn ze zich bewuster van onaardige gedachten.

Onze ervaren en gecertificeerde kinder- en jongerentrainster is Ellen Budding. Zij is tevens orthopedagoog.

Deze training wordt aangeboden:

De ‘aan-knop’ doet het wel, maar waar zit de ‘stop-knop’?

Eline Snel

Mindfulness voor middelbare scholieren

Puber zijn is pittig. Wie ben ik? Hoor ik erbij? Het brein is vaak verslaafd geraakt aan het zoeken naar prikkels door sociale media. Veel pubers voelen leegte, onrust en spanning, en gaan heel hard hun best doen om controle te krijgen over de zorgelijke gedachten en onprettige gevoelens. Dit helpt niet. Wat wel helpt, is regelmatig stoppen met doorgaan, het brein rust geven en leren omgaan met gedachten en gevoelens.

De training ‘Aandacht werkt!’ voor jongeren is ontwikkeld door Eline Snel en is gebaseerd op de MBSR-training voor volwassenen. Bij deze training hoort het boek ‘Ruimte geven & Dichtbij zijn’ geschreven door Eline.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. We doen verschillende aandachtsoefeningen, meditaties en eenvoudige yogaoefeningen. Na elke oefening is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. We oefenen aan de hand van verschillende thema’s, bijvoorbeeld de kracht van de ademhaling, je lichaam als raadgever, omgaan met stress.

Scholieren zijn na de training beter in staat om zich te concentreren, tot rust te komen, grenzen aan te voelen en geven, om te gaan met een hoofd vol gedachten en onprettige gevoelens en aardiger te zijn voor zichzelf en anderen.

Onze ervaren en gecertificeerde kinder- en jongerentrainster is Ellen Budding. Zij is tevens orthopedagoog.

Deze training wordt aangeboden:

Mindful ouderschap

Hoe mooi het ouderschap ook is, het brengt ook stress en vragen met zich mee. Doe ik het wel goed? Waarom hebben we zo vaak een strijd met elkaar? Vaak schiet goede zelfzorg erbij in. Terwijl dit juist zo belangrijk is. Niet alleen voor jezelf, maar voor het hele gezin. Mindfulness van de ouders draagt bij aan rust, zelfvertrouwen, verbinding en plezier in je gezin.

De training Mindful Parenting is ontwikkeld door Susan Bögels en is gebaseerd op de MBCT- en MBSR-training voor volwassenen.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur, een stiltedag van 6 uur en een terugkombijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten doen we aan de hand van een thema, verschillende meditatie- en yogaoefeningen. En is er gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen.

Na de training zijn ouders beter in staat om opvoedstress te herkennen, automatische opvoedpatronen te herkennen en te doorbreken, conflicten te herstellen, liefdevol grenzen aan te geven, bewust keuzes te maken, bewust te communiceren, af te stemmen op de behoefte van hun kind en die van zichzelf. Ouders ervaren meer rust, balans en plezier.

Onze ervaren en gecertificeerde trainster Mindful Ouderschap is Maaike Hopman.

Deze training wordt aangeboden:

Mindfulness voor docenten/leerkrachten

Docenten en leerkrachten ervaren hoge werkdruk en lopen daarmee een verhoogd risico op psychische klachten. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat mindfulness training een positief effect heeft op persoonlijk welbevinden, emotieregulatie, effectiviteit van docenten, en ook op de sfeer in de klas.

De 8-weekse mindfulnesstraining (MBSR) bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur, en een stiltedag van 6 uur. Tijdens de bijeenkomsten doen we verschillende meditatie- en yoga oefeningen. Wanneer van toepassing, worden thema’s afgestemd op het onderwijs. En is er gelegenheid om uit te wisselen over de ervaringen bij het oefenen.

Onze ervaren mindfulnesstrainers zijn José Jansen en Wendy Kersemaekers.

Deze training wordt aangeboden:

Mindfulleven 04 Han Fortmann Centrum Onderwijs

Binnenkort van start voor kinderen, ouders en leerkrachten! Kijk voor verder aanbod in onze agenda.

Mindfulness summer course

5 augustus om 19:00 - 21:00

Training mindful ouderschap

26 september om 19:00 - 21:30

Mindfulness voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

27 september om 16:00 - 17:00

“Om lief te kunnen hebben, moet je eerst thuis zijn in jezelf”

Eline Snel