VRIJWILLIGE DONATIE

Centrum voor Mindful Leven

Het Centrum voor Mindful Leven heeft geen winstoogmerk en leunt voor een groot deel op vrijwilligers. De meeste kosten worden betaald uit inkomsten vanuit de cursussen. Voor een meer solide financiële basis en de doorontwikkeling van ons aanbod voor meer duurzaam mindful leven, kunnen we uw financiële steun goed gebruiken. Draagt u ons werk een warm hart toe, en wilt u bijdragen aan het voortbestaan en de doorontwikkeling van het Centrum voor Mindful Leven, dan kunt u ons steunen met een vrijwillige donatie op Bankrekeningnummer t.n.v. Stichting het Centrum voor Mindful Leven.

Alvast veel dank!